بایگانی برچسب: نامزد ریاست جمهوری آینده

این افراد برای ریاست جمهوری کاندید نخواهند شد

این افراد برای ریاست جمهوری کاندید نخواهند شد, انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری پیش افتاده، سنت خردادی،‌ به اردیبهشت رسیده،‌ انگار همین هم باعث شده رقابت‌های انتخاباتی جلو بیفتد. از بهار امسال،‌ اظهار ...

ادامه نوشته »