بایگانی برچسب: نحوه درست نشستن

نکاتی درباره صحیح نشستن و ایستادن

نحوه صحیح ایستادن و نشستن

هنگامی که در مورد سلامتی صــحبت بـه میـان مـی آیـد بی تـردید وضــعیت صحیـح قرارگـیـری بـدن شـمـا هـنـگام فعالیتهای گوناگون در رأس فهرست عوامل مهم …

ادامه نوشته »