بایگانی برچسب: نمایش ترجمه برای اعلام وضعیت زرد در کرمان، 28 نفر بر اثر آنفلوآنزا جان باختند به جای آن، این ترجمه شود اعلام وضعیت زرد در کرمان، 28 نفر بر اثر آنفلونزا جان باختند With yellow status in Kerman