بایگانی برچسب: ننه شهربانو

زندگی یک مادر با دختری معلول (تصاویر)

مجله مراحم

مجله مراحم: ننه شهربانو مادر زینب است ۴ سال از دختر معلولش نگهداری میکند. زینب ۴سال پیش از درخت گردو سقوط کرد و معلول ضایعه نخاعی شد. هزینه منزل استیجاری ، نداشتن سرپرست و بیماری زینب زندگی را دشوار کرده است.      

ادامه نوشته »