سرخط خبرها

بایگانی برچسب: نواختن ویولن ﺟﺎﺷﻮﺁ ﺑﻞ در مترو

ﻭﯾﻮﻟﻦ زدن در مترو (داستانک)

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺩ ﻣﺎﻩ ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎﻝ 2007 ، ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﻣﺘﺮﻭﯼ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻮﺍﺧﺘﻦ ﻭﯾﻮﻟﻦ ﺑﻮﺩ . ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ 45 ﺩﻗﯿﻘﻪ ، ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺥ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺥﺕ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ …

توضیحات بیشتر »