بایگانی برچسب: نویسنده و فیلسوف ایرلندی

(داستانک) سلف سرویس «امت فاکس»

“امت فاکس” نویسنده و فیلسوف معاصر ایرلندی در اولین سفر خود به آمریکا برای صرف غذا به رستورانی رفت. او در گوشه ای به انتظار پیش خدمت نشست اما کسی به او توجه نمیکرد. از همه بدتر افرادی که بعد از او وارد شده بودند همگی مشغول خوردن بودند. پس …

ادامه نوشته »