بایگانی برچسب: نکات مهم درباره نحوه برخورد با لجبازی کودک

نکات مهم درباره نحوه برخورد با لجبازی کودک

برای تشخیص آن که کدام رفتار کودک بهنجار و کدام رفتارش نابه هنجار است توجه به عوامل محیطی، فرهنگی و زیست شناختی دخیل در ایجاد و شکل گیری آن رفتار اهمیت بسزایی دارد. یکی از جنبه های وابسته به عوامل زیست شناختی که در بررسی یک رفتار نقش بسزایی دارد …

ادامه نوشته »