بایگانی برچسب: هنرمندان از برزیل با اضافه بار برگشتند

هنرمندان از برزیل با اضافه بار برگشتند

سرانجام برگشتند بعد از 2 هفته پر هیاهو  دو هفته ای که شاید تنها دو یا 3 شبی را در کنار ملی پوشان بودند و خیلی هم حضور گرمی در میان مردم نداشتند. گروه هنرمندان اعزامی به برزیل غیر از دو یا سه شبی را که در سالوادور در هتل …

توضیحات بیشتر »