بایگانی برچسب: هنرمندان از برزیل با اضافه بار برگشتند

هنرمندان از برزیل با اضافه بار برگشتند

سرانجام برگشتند بعد از ۲ هفته پر هیاهو  دو هفته ای که شاید تنها دو یا ۳ شبی را در کنار ملی پوشان بودند و خیلی هم حضور گرمی در میان مردم نداشتند. گروه هنرمندان اعزامی به برزیل غیر از دو یا سه شبی را که در سالوادور در هتل …

ادامه نوشته »