بایگانی برچسب: ورود حشره ای به داخل گوش

صحنه ایی چندش آور از ورود حشره به داخل گوش!

مایک مدتی بود که از درد گوش مینالید. پس این درد آنقدر به او فشار آورد تا روانه پزشک شد. پزشک با بازدید از گوش او متعجب شد زیرا یک حشره را که داخل گوش مایک گیر افتاده بود را پیدا کرد. صحنه ای ترسناک و چندش آور.     …

ادامه نوشته »