بایگانی برچسب: وعده وحشتناک احمدی نژاد برای ریاست جمهوری

وعده وحشتناک احمدی نژاد برای ریاست جمهوری

سعید لیلاز اقتصاددان با بیان این مطلب گفت: در سال 91 هم من گفتم دولت احمدی نژاد حتی میتواند به هر ایرانی یک میلیون یارانه بدهد. اما به چه قیمتی؟ به چه شکلی؟ یعنی بدون هیچ پشتوانه ای فقط پول منتشر کند.

ادامه نوشته »