بایگانی برچسب: وقتی پدری چشم مادر بچه را دور ببیند

نقاشی کشیدن خنده دار پدری روی چهره بچه اش

  عاقبت بچه داری بابا! اگر چه بچه داری جزء هنرهای هفتگانه نیست؛ ولی واقعا هنر است و بهتر است که فقط یکی از جنس های آدمی به آن بپردازند. اگر فکر می کنید این حرف اشتباه است به تصاویر این گزارش توجه کنید تا در داوری خود تجدید نظر …

ادامه نوشته »