بایگانی برچسب: ویتامین های مورد نیاز بدن

اگر بدنتان سست و بی حال است بخوانید !

بیحالی - بی حال شدن - علت بی حالی بدن - رفه بی حالی بدن

دکتر تیرنگ نیستانی گفت:«ضعف و بی حالی می تواند علل تغذیه ای داشته باشد بویژه اینکه کمبودهای تغذیه ای در دوره کنونی به شکل بالینی و آشکار کنترل شده است اما کمبود تحت بالینی یا کمبود حاشیه ای می تواند علائم گنگ و

ادامه نوشته »