بایگانی برچسب: پارسی را پاس بداریم

پارسی را پاس بداریم…

به جای واژه بیگانه «ابد» واژه پارسی «جاوید » را بکار ببریم   به جای واژه بیگانه «آلات موسیقی» واژه پارسی «خُنیایگان » را بکار ببریم به جای واژه بیگانه «اباء » واژه پارسی «رویگردانی » را بکار ببریم   به جای واژه بیگانه «ابتدایی» واژه پارسی « آغازین» را …

ادامه نوشته »