بایگانی برچسب: پاسخ یک پزشک به انتقاد خانم مجری از پرشکان

پاسخ یک پزشک به انتقاد مینا نصیری مجری تلویزیون

مجله مراحم: در پی درج مطلبی از مینا نصیری مجری تلویزیون (لینک) در خصوص سریال در حاشیه، دکتر حسین خادم یکی از پزشکان محترم کشور پاسخی را ارسال کرده اند که از نظر می گذرانید:           خانم مجری محترم خانم مینا نصیری      در پاسخ به عریضه شما …

ادامه نوشته »