بایگانی برچسب: پزشکی که باعث مرگ نوزاد شده بود فقط توبیخ کتبی شد !

پزشکی که باعث مرگ نوزاد شده بود فقط توبیخ کتبی شد !

«وقتی به پزشک اورژانس گفتم، داروخانه گفته این دارو برای نوزاد نیست، ربطی هم به زردی ندارد، با غرور گفت این یک روش جدید است و حاضر نشد حتی برای یک لحظه هم به حرفی که پرستارش زد، شک کند و در ‌‌نهایت پس از بیست دقیقه از اعلام مرگ …

ادامه نوشته »