بایگانی برچسب: پسر زاییدن

فرزند دختر میخواهید یا پسر؟ (آموزش بارداری)

اگر قصد دارید بچه‌دار شوید و جنسیت بچه برایتان مهم است، این مطلب را از دست ندهید دختر یا پسر؟ قرمز یا آبی؟2 کروموزوم  X   یعنی دخترهمان‌طور كه گفته شد سلول جنسی زن 2 کروموزوم  X دارد و می‌تواند یکی از آنها را به فرزندش بدهد اما سلول‌های جنسی مرد …

توضیحات بیشتر »