بایگانی برچسب: پیامکهای با کلاس

پندهای لحـظه های زنـدگی

لطفاً این پیام را به کسانی بفرست که برایت ارزشی دارند (همان طور که من این کار را کردم) به کسانی که به طرق مختلف در زندگیت تأثیر داشته اند به کسانی که وقتی نیاز داشتی لبخند به لبانت نشاندند به آنهایی که وقتی واقعاً ناامید بودی دریچه های نور را نشانت دادند به کسانی که به دوستی با آنها ارج می گذاری و به آنهایی که در زندگیت بسیار پرمعنا هستند

ادامه نوشته »

جملات زیبا و عبرت انگیز

جملات زیبا

ترجیح می دهم حقیقتی مرا آزار دهد، تا اینکه دروغی آرامم کند … :: borujerdiha.ir | morahem.com :: . تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌! یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا … . :: borujerdiha.ir | morahem.com :: . خوبی بادبادک اینه که می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک …

ادامه نوشته »