بایگانی برچسب: پیامک های درباره با خدا

جمـلاتی زیـبا و انـرژی بـخش در رابـطه با خـدا

  دلت که گرفت، دیگر منت زمین را نکش راه آسمان باز است، پر بکش او همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را میخواند ؟ اگر هیچکس نیست، خدا که هست… . . . خوشا آن بنده با عهد و پیوند که دارد بازگشتی با خداوند به کام خویش اگر …

ادامه نوشته »