بایگانی برچسب: پیامک ها و جملات غمگین (سری 9)

پیامک ها و جملات غمگین (سری ۹)

    در هیاهوی زندگی دریافتم ؛چه بسیار دویدن ها،که فقط پاهایم را از من گرفتدر حالی که گویی ایستاده بودم ،چه بسیار غصه ها،که فقط باعث سپیدی موهایم شددر حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود ،دریافتم،کسی هست که اگر بخواهد “می شود”و اگر نخواهد “نمی شود” ∞∞∞∞∞∞∞ مجله …

ادامه نوشته »