بایگانی برچسب: پیرمردی روستايى، هرروز براى نماز صبح از منزل خارج وبه مسجدمى رفت دريك