بایگانی برچسب: پیروان آئین هندو

گاو پرست های هندوستان (تصاویر)

مجله مراحم: به دنبال افزایش سختگیری های حزب حاکم هند در حفاظت از گاوها که اکثریت پیروان آئین هندو آنها را حیواناتی مقدس میدانند،کشتارگاه ها در ایالت ماهاراشترا تعطیل شده و فروش احشام توسط کشاورزان دشوارتر گشته است.        

ادامه نوشته »

جشنواره مراسم پیروان آئین هندو (تصاویر)

مجله مراحم

مجله مراحم: ماگ ملا،یک جشنواره مذهبی است که سالانه درماه های ژانویه و فوریه درالله آباد هند برگزارمی شود.درطول جشنواره صدها هزارنفر از پیروان آئین هندو، درمحل اتصال سه رودخانه گنگز،یامونا و ساراسواتی غسل می کنند.

ادامه نوشته »