بایگانی برچسب: پیش‌بینی‌های ایزاک آسیموف در حال تحقق

پیشگویی ها تحقق می یابد!

هر چند بسیاری از طرح‌های آینده گرایی که در آن نمایشگاه عرضه شد هیچگاه واقعیت پیدا نکردند ولی با نگاهی به دستاوردهای نمایشگاه بین المللی سال ۲۰۱۴ می‌توان دید که بسیاری از پیش بینی‌های آیزاک آسیموف تا حد زیادی به واقعیت نزدیک بودند. به گفته‌ی علاقه مندان به کارهای این …

ادامه نوشته »