بایگانی برچسب: چرا آشغال می‌ریزیم؟

تو را به خدا آشغال نریزید! (تصاویر)

مجله مراحم

مجله مراحم: شاید دیدن انبوه زباله سر هر کوچه و گذری، زیر تیر چراغ برق، داخل جوی آب ، و حتی کنار سطل زباله ای که خالی است، آنقدر عادی و بدیهی شده باشد که هیچوقت فکر نمی‌کنیم ما آدم‌های این شهر که همیشه ، توی تاکسی و خیابان و …

ادامه نوشته »