بایگانی برچسب: چرا خدا با تهدید حرف می زند

چرا خدا با تهدید حرف می زند

مجله مراحم: چرا خداوند در آیات خود از تهدید کردن و ترساندن افراد استفاده کرده؟ و چرا در کلمات خود از نوعی جبر استفاده کرده است؟ چرا می گوید خداوند انتقام می گیرد؟ چرا باید از او بترسیم؟ فهم آیات قرآنی و روایات اسلامی اگر چه تا حد زیادی امکان …

ادامه نوشته »