بایگانی برچسب: چرا خدا شیطان را با چندین هزار سال عبادت نبخشید؟

چرا خدا شیطان را با چندین هزار سال عبادت نبخشید؟

مجله مراحم

در قرآن کریم آمده است که خداوند، ابلیس را پس از آن همه عبادت، فقط به خاطر امتناع از یک سجده، معذب کرد. چرا از او نگذشت؟ او که ارحم الراحمین است.   توحید در الوهیت یعنی اینکه تنها در برابر او سر به خاک بگذاریم و در مقابل هیچ …

ادامه نوشته »