بایگانی برچسب: چطور ازدواج قبلی را به خواستگار خود بگویید؟

چطور ازدواج قبلی خود را به خواستگار جدید بگویید؟

اینکه فردی ازدواج کرده و بنا به دلایلی جدا شده باید در برخورد اول و دوم عنوان شود و فرد بگوید بنا به چه دلایلی جدا شده است. پنهان کاری در این مورد به هیچ وجه صحیح نیست. موضوعی مانند جدایی قبلی، اگر از همان اول آشنایی مطرح شود، اگرچه …

ادامه نوشته »