بایگانی برچسب: چقدر عاشق هستی!!!(تست عشق)

تست عشق: چقد عاشقی؟

چقدر عاشق هستی!!!(تست عشق) سوالات تست عشق: سوال اول تست عشق : *شما به طرف خانه کسی که دوست دارید می روید. دو راه برای رسیدن به انجا وجود دارد: ـ یکی کوتاه و مستقیم است که شما را سریع به مقصد می رساند ولی خیلی ساده و خسته کننده …

ادامه نوشته »