بایگانی برچسب: کاریکاتور گرانی

معاون وزیر بهداشت: ۳۰درصد مردم ایران گرسنه اند

معاون وزیر بهداشت باارائه گزارشی ازآسیبهای اجتماعی در کشور گفت: نابرابریهای پنهان در جامعه رو به افزایش است و فقر، محرومیت اجتماعی، پایین بودن شاخص های توسعه انسانی از مسائل حاشیه نشینی است...

ادامه نوشته »