بایگانی برچسب: کتاب فارسی اول ابتدایی سال 1318

مقایسه کتاب فارسی ۱۰۰ سال پیش با امسال

صفحاتی از کتاب فارسی اول ابتدایی مورد استفاده دانش آموزان در سال ۱۳۱۸ (دو سال پیش از اشغال ایران در جریان جنگ جهانی دوم) . فارسی اول ابتدایی سال ۱۳۱۸         فارسی اول دبستان سال ۱۳۲۰       فارسی اول دبستان سال ۵۶     فارسی …

ادامه نوشته »