بایگانی برچسب: کتاب چرا عقب مانده ایم؟

به راستی چرا عقب مانده ایم ؟

مجله مراحم

مجله مراحم: خاطرات یک هموطن از سفر به غرب :   در کشور دانمارک با قطار سفر میکردم.. بچه ای بسیار شلوغ میکرد.. خواستم او را آرام کنم به او گفتم اگر آرام باشد برای او شکلات خواهم خرید.. آن بچه قبول کرد و آرام شد.. قطار به مقصد رسید …

ادامه نوشته »