بایگانی برچسب: کدام نیم کره مغزتان فعال‌تر است؟

تست کنید کدام سمت مغزتان فعال تر است؟

    مجله مراحم: این تست و جمع امتیاز‌های‌تان به شما نشان می‌دهد کدام نیمکره از مغزتان فعالیت بیشتری دارد و در نتیجه‌ی آن شخصیت شما متمایل به کدام سمت است. ۱. آیا خودتان‌ را متخصص‌ تلقی‌ می‌کنید؟ الف. خیر ب. در برخی‌ از زمینه‌ها ج. بله ۲. یادآوری‌ اسم‌ …

ادامه نوشته »