بایگانی برچسب: کشتی آزاد در خیابان نیویورک

مسابقه کشتی ایران و آمریکا در وسط خیابان +تصاویر

رقابت كشتى گيران ايران و آمريكا اینبار نه در سالن ورزشی بلکه در پررفت و آمدترين ميدان جهان، ميدان تايمز نيويورک در آمریکا

ادامه نوشته »