بایگانی برچسب: کشف حجاب زمان رضاخان

دختران ایرانی بعد از کشف حجاب رضاشاه +عکس

دختران رضاشاه پس از کشف حجاب مجله مراحم: برنامه معروف به کشف حجاب هفدهم دیماه ۱۳۱۴ با شرکت همسر و دختران رضا شاه پهلوی که بدون حجاب در جشن دانشسرای عالی شرکت کرده بودند به اجرا درآمد. رضا شاه در همین روز علی اصغر حکمت کفیل وزارت فرهنگ را که …

ادامه نوشته »