بایگانی برچسب: کندن سر مرغ با دهان

تمرین وحشتناک برای زنده ماندن در شرایط سخت

اینجا در جنگلهای تایلند ۱۳ هزار سرباز از ۷ کشور تمرین زنده ماندن می کنند. کندن سر مرغ با دهان، خوردن خون مار کبری، گرفتن عقرب زنده و خوردن حشرات؛ بخشی از تمرین زنده ماندن در جنگلهای تایلند در استان “چون بوری”است. نام این تمرین ۱۱ روزه نظامی Cobra Gold …

ادامه نوشته »