بایگانی برچسب: که تو آدم نشوی جان پدر!

پدری با پسری گفت به قهر … که تو آدم نشوی جان پدر!

پدری با پسری گفت به قهر:که تو آدم نشوی جان پدر! حیف از آن عمر که ای بی سر و پادر پی تربیت‌ت کردم سر دل فرزند از این حرف شکستبی‌خبر از پدرش کرد سفر رنج بسیار کشید و پس از آنزندگى گشت به کامش چو شکر عاقبت شوکت والایی …

ادامه نوشته »