بایگانی برچسب: گزارش مجله تایم از تیمارستانی در تهران

گزارش مجله تایم از بیمارستان روانی در تهران

مجله تایم در شماره جدید خود تصاویری از یکی از بیمارستان های روانی در تهران را به چاپ رسانده و تیتر «اذهان شکننده؛ یک بیمارستان روانی در ایران» را برای آن برگزیده است.  تصاویر “عباس حاجی محمدی ثانی آبادی” در دیدار از یکی بیمارستان های روانی تهران، زندگی بیمارانی با …

ادامه نوشته »