بایگانی برچسب: گیاه آرام بخش

بی خوابید؟ یا تنش عصبی دارید؟ این گیاه را استفاده کنید!

    سنبل الطیب Valeriana officinalis   (Valerian)   والرین و پیشگیری انسان شهرنشین امروزی از هر طریقی بدنبال کاهش در میزان تنش های روزمره خود می باشد.سنل الطیب می تواند با کاهش تحریک پذیری سیستم عصبی در پیشگیری از بروز: تنش های عصبی   بی خوابی با منشا اضطراب و افکار …

ادامه نوشته »