بایگانی برچسب: یادش بخیر قرار مدارهای دهه شصتی!

یادش بخیر قرار مدارهای دهه شصتی!

قرارهای دهه شصتی که با اطلاع مادرِ خانواده، دختر خانواده میرفت دوس پسر (بخوانید نامزد) را ببینه و مادر جهت اطمینان از عدم هرگونه تماس تحریک آمیز فاز و نول، یکی از بچه های خانواده رو به عنوان عنصر عایق، همراه میفرستاد.         *این سیستم دختر بازیِ …

ادامه نوشته »