بایگانی برچسب: یارانه نگیرید که دولت نگران است (شعر طنز)

یارانه نگیرید که دولت نگران است (شعر طنز)

یارانه نگیرید که دولت نگران است...!

  خیزید و خز آرید که هنگام خزان است ۱یارانه نگیرید که دولت نگران استکفگیر ته دیگ زده دولت محمودباد بدی از جانب صندوق وزان است ۲دخل همه را کرده طرف خرج عطینااین کار ز موجودی صندوق عیان استفیکس است حقوق من و تو در همه سالنرخ همه اجناس ولی …

ادامه نوشته »