بایگانی برچسب: یک نفر در آب دارد می‌سپارد جان

جوانی تصادف کرده روی زمین افتاده و مردم انگار نه انگار!!!

روز گذشته اندکی پس از ظهر، همزمان با غرش رعد‌ و‌ برق در آسمان پایتخت و آغاز بارش ناگهانی، پایتخت‌نشینان در خیابان‌های خیس تهران نظاره‌گر سایش قطره‌های ریز و تند باران بر سر شهر شدند. در خیابان ولیعصر تهران اما لغزندگی زمین، لذت بارش بهاره را زائل کرد.   خبرنگار قانون …

ادامه نوشته »