سرخط خبرها

بایگانی برچسب: بیایید از خودمان شروع کنیم (جملات فرهنگی)

لطفا برای با فرهنگ شدن بیشتر این نکات را رعایت کنیم

مجله مراحم

بدون شک هیچ کدام از ما انسان ها از لحاظ رفتاری و فرهنگی کامل نیستیم و هر کدام عیب هایی داریم پس با تفکر به آنها و سعی در تجدید رفتارهای بعضا زشت مان! فرهنگ خود را بهتر و غنی تر از گذشته کنیم.

توضیحات بیشتر »

لطفا بیایید این نکات را رعایت کنیم

بدون شک هیچ کدام از ما انسان ها از لحاظ رفتاری و فرهنگی کامل نیستیم و هر کدام عیب هایی داریم، بعضی کمتر بعضی بیشتر. عیب هایی که شاید به نظر خودمان معمولی باشد و اهمیتی نداشته باشد یا همگانی باشد و فکر کنیم در جامعه به چشم نمی آید.

توضیحات بیشتر »