سرخط خبرها

بایگانی برچسب: تیکه انداختن به بعضیا

به بعضیا باس گفت…

2ec96cabe501

به بعضیا باس گفت: دم از مردونگی نزن برات سنگینه صُرفت میگیره – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – به بعضیا باید گفت : سعى کن وقتی نون و نمک کسى رو …

توضیحات بیشتر »