سرخط خبرها

بایگانی برچسب: داستان سیاست پادشاه

وزیر سیاستمدار

King_James_angry_at_Ratcliffe

پادشاهی از وزیر خود خشمگین شد به همین دلیل او را به زندان انداخت. مدتی بعد وضع اقتصاد کشور رو به وخامت گذاشت. بنابراین مردم از پادشاه خود ناراضی شدند و پادشاه هرکاری برای جلب ...

توضیحات بیشتر »