سرخط خبرها

بایگانی برچسب: داستان های آموزنده

وزیر سیاستمدار

King_James_angry_at_Ratcliffe

پادشاهی از وزیر خود خشمگین شد به همین دلیل او را به زندان انداخت. مدتی بعد وضع اقتصاد کشور رو به وخامت گذاشت. بنابراین مردم از پادشاه خود ناراضی شدند و پادشاه هرکاری برای جلب ...

توضیحات بیشتر »

داستان های آموزنده برای کودکان

بیلش رو پارو کرده می گویند، اگر کسی‌ چهل‌ روز پشت‌ سر هم‌ جلو در خانه‌اش‌ را آب‌ و جارو کند، حضرت‌ خضر به‌ دیدنش‌ می‌آید و آرزوهایش‌ را برآورده‌ می‌کند. سی‌ و نه‌ روز بود که‌ مرد بیچاره‌ هر روز صبح‌ خیلی‌ زود از خواب‌ بیدار می‌شد و جلو …

توضیحات بیشتر »