سرخط خبرها

بایگانی برچسب: داستان پند آموز

داستان کوتاه و آموزنده دزدان بانک

داستان کوتاه و آموزنده دزدان بانک

  در یک دزدی بانک در گانک ژو چین دزد فریاد کشید: « همه شما در بانک، حرکت نکنید. پول مال دولت است و زندگی به شما تعلق دارد. »   همه در بانک به آرامی روی زمین دراز کشیدند. این «شیوه تغییر تفکر» نام دارد، تغییر شیوه معمولی فکر کردن. هنگامی …

توضیحات بیشتر »

داستان پند آموز

داستان پند آموز| داستان کوتاه|عبرت آموز|داستان آموزنده

مردی صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را در خانه خدا (مسجد) بخواند. لباس پوشید و راهی خانه خدا شد. در راه مسجد، مرد زمین خورد و لباسهایش کثیف شد. او بلند شد، خودش را پاک کرد و به خانه برگشت. مرد لباسهایش را عوض کرد و دوباره راهی خانه خدا شد. در راه به مسجد و در همان نقطه مجدداً زمین خورد! او دوباره بلند شد، خودش را پاک کرد و به خانه برگشت. یک بار دیگر لباسهایش را عوض کرد و راهی خانه خدا شد.

توضیحات بیشتر »