سرخط خبرها

بایگانی برچسب: راه رفتن بر روی ذغال گداخته منشا علمی دارد

فواید راه رفتن بر روی ذغال گداخته!

9e1035815101

راه رفتن مرتاضان با پاهای برهنه روی ذغال گداخته، بدون آن که دچار سوختگی شوند را دلیلی بر وجود نیروهای غریب و ناشناخته می دانند. بسیاری از مردم، راه رفتن مرتاضان با پاهای برهنه روی ذغال گداخته، بدون آن که دچار سوختگی شوند را دلیلی بر وجود نیروهای غریب و …

توضیحات بیشتر »