سرخط خبرها

بایگانی برچسب: متن های آموزنده

پنج چیز است که نمی توان آنها را باز گرداند

زود قضاوت کردن

پنج چیز است که نمی توان آنها را باز گرداند: ۱. سنـــــگـــــ .... پس از پرتاب شدن ۲. حـــــرفـــــــ ... پس از گفتن ۳. موقعیت... پس از پایان یافتن ۴. زمــــــــــان ... پس از گذشتن ۵. دل ...پس از شکستن هرگز به کسی ...

توضیحات بیشتر »