سرخط خبرها

بایگانی برچسب: کاری که همه، همه وقت و همه جا انجام میدهیم!

کار هایی که زمان و مکان ندارد!

کاری که همه، همه وقت و همه جا انجام می دهیم!

اگر کسی از قرن نوزدهم به قرن ما بیاید از دیدن ما که همه همه وقت به یک صفحه خیره شده ایم و با دست کلیدهایی را می زنیم یا تکان می دهیم، حیرت خواهد کرد. تازه وقتی هم که به آن صفحه خیره نیستیم، داریم به آن فکر می …

توضیحات بیشتر »