سرخط خبرها

بایگانی برچسب: گزارش تصویری: عروسی زوج افغان به شیوه ای متفاوت

جشن عروسی زوج افغانی در میان کودکان کار +تصاویر

گزارش تصویری: عروسی زوج افغان به شیوه ای متفاوت

یک زوج جوان افغان به رسم اعتراض به مصارف هنگفت مراسم، جشن عروسی شان را در یک پارک برگزار کردند. آنها کودکان بی بضاعت را با هماهنگی بنیاد کودک در بلخ گردآوری کرده و به جشن عروسی خود دعوت کردند.

توضیحات بیشتر »