سرخط خبرها

بایگانی برچسب: یکی از فانتزیام

فانتزی های من

فاتزی های من

یکی از فانتزیام اینه روز آخر ترم که نشستـم سر کلاس استاد موقعی که داره حضور غیاب میکنه اسمِ منو بخونه بعد با صدای پر از درد و خسته بگم: “حاضر” بعد استاد بگه آقا شما ۷ جلسه غیبت داشتی حذفی این درس و ایشاا… ترم بعد، بعد بلند شم …

توضیحات بیشتر »

یکی از فانتزی های کاراته کارانه من

کارای فانتزی

  ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺑﻮﮐﺴﻮﺭ ﺩﻋﻮﺍﻡ ﺑﺸﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺑﺮﻡ ﺗﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﮐﻨﻢ. ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻡ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪﻡ ﻫﻤﺮﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻡ.

توضیحات بیشتر »